תוכנת תשלומט היא תוכנת ממשק למסלקה הבנקאית לזיכוי ספקים / עובדים ישירות למס"ב באמצעות תוכנת חשבשבת דוס / מימשק אקסל מובנה או כתוכנה עצמאית.


תאור המערכת

הזנת פרטי ספק כגון:

מפתח, שם, כתובת, בנק / סניף / חשבון בתוכנת חשבשבת עם זהוי לקבוצת מיון / חתך משותף לקבוצת הספקים / עובדים המזוכים דרך המסלקה הבנקאית.

פרטי הספק / עובד ושימוש בתוכנת השיקים של חבשבשת מהווים את נתוני הוראת התשלום.
נתונים אלו נאגרים בקובץ שמעובד לפי דרישות מס"ב.

בתוכנת התשלומט דו"חות לבקרה ומכתבים לסקפים / עובדים המזוכים. כמו כן אפשרות להוספה ביטול של הוראות תשלום ע"פ בחירה, ויצירת קובץ ממשק פקודות יומן לחשבשבת.

יצירת קשר

פרטי תקשורת

וי.אר.איי מערכות מידע

כתובת הלקוח 

להזמנות: 8746273 - 04 

חברים בפייסבוק